Gedenktekens


Gedenktekens en beplantingen zijn altijd voor risico van de rechthebbenden

Het door de beheerder te verwijderen, plaatsen of herplaatsen van monumenten, grafstenen, zerken of gedenktekens, zijn altijd voor risico van de rechthebbende.

De kosten hiervan bedragen:

voor een kleine zerk (algemeen graf)€ 110,--
voor een zandgraf (familie graf)€ 425,--
voor een enkele grafkelder€ 475,--
voor een dubbele kelder€ 740,--
Een ontwerp voor een grafmonument
dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de beheerder.
De kosten voor het aanvragen van een vergunning van
een grafmonument / gedenkteken
€ 110,--

Grafstenen

Op familiegraven worden alleen liggende stenen met een gedeeltelijke opstaande achterwand geplaatst in overeenstemming met de standaard maten.
Op algemene graven worden staande stenen geplaatst in overeenstemming met de maten van de omliggende stenen.

Het onderhoud voor de stenen en gedenktekens is altijd voor rekening van de rechthebbende, maar geschiedt in overleg met de beheerder.

Indien naar de mening van de beheerder daartoe aanleiding is, is deze bevoegd de beplanting rondom de graven te snoeien.

Een ontwerp voor een grafmonument dient altijd vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de secretaris van het bestuur.