Onderhoud grafmonumenten


Het onderhoud voor de stenen en gedenktekens is altijd voor rekening van de rechthebbende, maar geschiedt in overleg met de beheerder.

Indien naar de mening van de beheerder daartoe aanleiding is, is deze bevoegd de beplanting rondom de graven te snoeien.