Gedichten in de kapel

Waarde Kunst- en Cultuurminnaars!

Hans van der Veen, die van zijn beroep een aardige hobby maakte, heeft het genoegen u uit te nodigen voor de presentatie van zijn jongste bundel ‘Gelijk het gras/Schall und Rauch’ . Uit zijn vorige publicaties selecteerde hij een twintigtal gedichten, die alle met het begrip ‘funerair’ in ruime zin samenhangen. Zij handelen van ’s mensen eindigheid, zonder daarmee in troosteloosheid te vervallen. Van Piet Paaltjens tot Menno Wigman komen Hans’ mooiste gedichten in het Nederlands èn het Duits voorbij.

Het eerste exemplaar van ‘Gelijk het gras’ zal uitgereikt worden aan Korrie Koorevaart van Terebinth, Stichting voor Funerair Erfgoed. Zij bracht de dichter op dit aanstekelijke idee.

Datum : 15 december 2019
Plaats : Begraafplaats Zijlpoort, Haven 64, 2312 ML Leiden
Tijd : 13.30 precies
Entree gratis

Na de presentatie is er gelegenheid voor de aanschaf van deze stemmige bundel à € 8,00 met opdracht. Tevens desgewenst – voor de broodnodige afwisseling – een Wilmink, Wigman, Rawie of Slauerhoff., eveneens € 8,00.
Gaarne contant betalen.
Laat even weten of u komt!