Maandelijkse Eucharistieviering in de Petrus kapel op de begraafplaats


 

copyright: H.J.W. Stuurman – Den Haag

Maandelijks wordt er in de St. Petruskapel op de begraafplaats een eucharistieviering gehouden.

Deze viering is altijd om 10:00 uur op de eerste dinsdag van de maand.

Op de volgende data zijn de vieringen:

 

 

 

 

4 januari 2022

1 februari 2022

1 maart 2022

5 april 2022

3 mei 2022

7 juni 2022

5 juli 2022

2 augustus 2022

6 september 2022

4 oktober 2022

1 november 2022

6 december 2022

 

Vanwege het Corona virus zijn in de kapel voor uw en onze veiligheid volgende maatregelen getroffen:

 

1) Ontsmetten bij binnenkomst

2) Verplichte looprichting zoals op de vloer is aangegeven

3) In de banken is aangegeven waar u wel en niet mag zitten:

vanwege de 1,5 meter verplichte tussenruimte zijn er banken afgesloten.

4) De mensen moeten tegen de muur gaan zitten om besmetting te voorkomen door het langslopen.

5) Meezingen is NIET toegestaan

6) Houd u zich aan de aanwijzingen

7) Geen toegang bij koorts

 

.

 

 

 

.