Restauratie buitenmuur begraafplaats en het Singelpark


Restauratie buitenmuur begraafplaats

Op maandag 22 augustus zal begonnen worden met het noodzakelijke herstel van de muur tussen de begraafplaats en de parkeerplaats. Deze muur is in zeer slechte staat: reden om deze af te breken, een nieuwe betonnen fundering te maken en de muur voor de zichtkanten zoveel mogelijk met de oude steentjes weer op te bouwen.
Op de begraafplaats zal een tijdelijke damwand komen tussen de graven en de muur om verzakking te voorkomen.
Met de aannemer is uitdrukkelijk afgesproken dat hij de graven zoveel mogelijk respecteert.

De kosten van dit project bedragen € 187.000,=

Mocht u hiervoor een financiële bijdrage willen leveren dan is die zeer welkom.

Het rekeningnummer is: NL21 INGB 0002 682468 t.n.v. R.K. Begraafplaats Zijlpoort Leiden o.v.v. restauratie muur.

Uw bijdrage aan onze begraafplaats is als gift aftrekbaar voor de belasting omdat wij een ANBI-instelling zijn.

 

Singelpark

Omdat het hele voorterrein onderdeel is geworden van het Singelpark, verdwijnen de parkeerplaatsen behoudens enkele speciale plekken voor mensen waarvoor anders de begraafplaats onbereikbaar wordt. Plannen hiervoor circuleren nu langs de burelen van het Stadhuis.
De gemeente heeft gepland (in het latere najaar of voorjaar 2023) om het gehele voorterrein op te knappen en opnieuw aan te leggen.
Het grind wordt vervangen door een bedekking waar ook mensen die wat minder goed ter been zijn veel beter uit de voeten kunnen.

Dit terrein moet straks een pareltje in de Singelparkroute worden.

De komende tijd zal het dus wat rommelig zijn, maar dat is de aanloop naar wat moois.