Nieuwsbericht Coronavirus

Met ingang van 28 april 2021 zijn de volgende nieuwe regels van kracht:

 

Het RIVM heeft op 20-04-2021 een uitspraak gedaan over het aantal aanwezigen bij een uitvaart.

Voor de uitvaartplechtigheden en condoleancebezoek mag het gezelschap niet groter zijn dan 30 personen.

Dit is excl. de personeelsleden.

Het advies aangaande de relatie van de personen ten opzichte van de overledene (eerste graad bloed- en aanverwanten) komt hiermede te vervallen.

 

bron: https://www.begraafplaats.nl/begraven-en-het-coronavirus/