Update Coronavirus

Op zondag 15 maart heeft de overheid aanvullende maatregelen getroffen om de verspreiding van het Coronavirus te stoppen. Vanaf 15 maart 18.00u tot maandag 6 april a.s. zijn bijeenkomsten (ook die met minder dan 100 personen) niet meer toegestaan.

Dit raakt ook de uitvaartbranche en daarom hieronder de volgende dringende adviezen die voor onze begraafplaats gaan gelden vanaf heden:

  • Uitvaartplechtigheden in uitvaartcentra, crematoria of begraafplaatsen voor dinsdag 16 maart en verder worden alleen bijgewoond door personen in de 1e graad bloed- en aanverwanten. Dit zijn (adoptie)ouders, (adoptie)kinderen, (adoptie)ouders van de partner, partner van (adoptie)kinderen.
  • Van de aanwezigen wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen.

Aan uitvaartondernemers wordt geadviseerd contact op te nemen met onze beheerder. Nabestaanden en bezoekers van uitvaarten wordt verzocht contact te zoeken met de uitvaartleiders.

bron: https://www.bgnu.nl/leden/nieuws/2020/uitvaartbranche-treft-maatregelen-ter-verspreiding-van-het-coronavirus/