Vriendenlezing op zondag 8 mei 2022 om 14:00 uur in de kapel


Op zondag 8 mei 2020 heeft de heer Machiel Kleemans in de kapel op onze begraafplaats een boeiende lezing gehouden over de Ridderlijke Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem. De heer Kleemans is lid van deze orde.

Voor een gehoor van bijna 40 belangstellenden heeft hij ons verteld en met lichtbeelden laten zien over het ontstaan van de broederschap, de caritas en de spiritualiteit die deze order voor staat en wat zij doen in de wereld.

Na de voordracht waren er ook nog een aantal interessante vragen waar de heer Kleemans uitgebreid op in is gegaan.

Na afloop heeft pastoor Smits namens het bestuur afscheid genomen van onze oud-bestuursleden: de heren W. Barning, J. Dingjan, A. Silvester en D. Steures.

 

 

KERNGEGEVENS van de Ridderlijke Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem:
Officiële naam: Ridderlijke Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem (Lat.: Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani)

Wapen en vlag:

 

 

Motto: Deus lo vult (Ned.: God wil het)

Taak: Bevordering van de Christelijke levenshouding van de leden in trouw aan de Kerk en de Paus en met bijzondere nadruk op het gebod van de naastenliefde en de ondersteuning en bevordering van het Geloof en de Kerk in het Heilig Land.

Status: Internationale organisatie naar kerkelijk en internationaal recht en als zodanig erkend door 25 landen.

Opgericht: op 24 januari 1868 als voortzetting van de meer informele groep ridders van het Heilig Graf, die teruggaan op de in 1099 te Jeruzalem ingestelde kanunniken van het Heilig Graf.

Ledental: ca. 35.000 ridders en edelvrouwen

Structuur: 60 landscommanderijen en afdelingen, verdeeld over bijna 40 landen.

Grootmeester: Z.Em. Fernando kardinaal Filoni (sind 2019)

Hoofdzetel: Palazzo della Rovere aan de Borgo S. Spirito te Rome.