Nieuwe Zijlpoortlezing op zondag 20 oktober 2019 15:00 uur


opyright: H.J.W. Stuurman - Den Haag

Copyright: H Stuurman

Op zondag 20 oktober 2019 om 15:00 uur zal Mevr. Dr. Korrie Korevaart – vice voorzitter van de stichting Terebinth in de kapel op onze begraafplaats een lezing houden met als onderwerp:

Het laatste huis

 over de graven van Johan Huizinga 1872 – 1945

( ja hij is op meerdere plekken begraven)

Mevrouw Dr. Korrie Korevaart zal ons vertellen over Johan Huizinga 1872-1945.

De Leidse cultuurhistoricus Johan Huizinga was een van de beroemde Leidse Zonen.
Wij gedenken dit jaar dat het 100 jaar geleden is dat zijn boek Herfsttij der Middeleeuwen verscheen, een meesterwerk.
Hij genoot internationale roem en faam; ook Huizinga, was sterfelijk en werd ergens begraven.

Korrie Korevaart, cultuurhistoricus en bestuurslid van Terbinth (stichting voor funerair erfgoed), zal ons die middag een en ander vertellen over zijn grafsteen en de bijzondere dingen daaromheen.
Op deze manier leren wij onze “beroemde Leidse Zoon” nog beter kennen.

Het belooft een interessante middag te worden.

U bent van harte welkom op de R.K. Begraafplaats Zijlpoort.

De toegang is gratis.