Terugblik op de 9e Zijlpoortlezing door architect Paul Rietbroek op de begraafplaats Zijlpoort.

Op zondag 29 oktober 2017 om 15:00 uur was er in de Petruskapel op de begraafplaats de 9e Zijlpoortlezing door architect Paul Rietbroek.

Het onderwerp:         De Petrus kapel en de restauratie.

Paul Rietbroek is architect en heeft met zijn Leidse architectenbureau (Architektenburo Veldman – Rietbroek – Smit)  het hele proces van de restauratie voorbereid en is ook betrokken bij de uitvoering.

In zijn lezing belichtte hij een aantal interessante aspecten en gaf daarmee een mooi beeld van de historie, maar had ook zijn twijfels over een aantal ingrepen in de kapel, die niet geheel goed te verklaren zijn.

Ook gaf hij aan dat een eerder bouwhistorisch onderzoek niet juist/volledig uitgevoerd is en er twijfel is over de rol van de architect Theo Molkenboer, die ook architect van de Hartebrugkerk was en de rol die metselaar Rietbergen gespeeld heeft.

Een van de bestuursleden, Piet de Baar, wil zich daarin verder verdiepen en wil hierover met een sluitend verhaal komen.

Duidelijk is dat er in de loop van de jaren meer is gewijzigd dan alleen een travee er voor en de nieuwe entree met de spits.

Het is ook gebleken dat ter versterking van de constructie later trekstangen zijn aangebracht, die in de kapel zichtbaar zijn en functioneel gemaakt zijn door daaraan de verlichtingsarmaturen aan op te hangen.

De beschrijving zoals deze bij de Rijksdienst voor Cultuurhistorisch Erfgoed is vastgelegd zal aangepast moeten worden, dat is wel de conclusie van de studie die Paul Rietbroek met inbreng van Piet de Baar voor ogen hebben.

In die vervolglezing zal ingegaan worden op de constructie bouw van de kapel en uiteraard op de restauratie en zal ook aandacht worden besteed aan de herstel van de spits. Helaas was het aantal toehoorders niet zo groot

De beschrijving zoals deze bij de Rijksdienst voor Cultuurhistorisch Erfgoed is vastgelegd zal dus aangepast moeten worden, dat is wel de conclusie van de studie die Paul Rietbroek met inbreng van Piet de Baar voor ogen hebben.

Wilt u zo vriendelijk zijn uw bijdrage 2017 als vriend van de Zijlpoort over te maken op rekening nummer NL 86 INGB 0006 2810 65.

Minimumbedrag € 25,–, dat geheel ten goede komt aan herstel van de torenspits op de kapel.

Informatie: vrienden@begraafplaatszijlpoort.nl