Giften, ANBI belastingaftrek en KvK registratienummer


Bijdragen voor het onderhoud aan de kapel en de begraafplaats

 

Mensen die onze begraafplaats een warm hart toedragen en aan het onderhoud van de kapel en de begraafplaats financieel willen bijdragen kunnen dit doen dooreen storting op onze rekening:

IBAN :NL21 INGB 0002 682468 t.n.v. R.K. Begraafplaats Zijlpoort-Leiden

Profiteer van belastingaftrek

De R.K. Begraafplaats Zijlpoort-Leiden is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-instelling) Daardoor zijn uw giften aan de R.K. Begraafplaats Zijlpoort-Leiden onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

Het RSIN (ANBI) nummer is: 2817639

Voorwaarden voor belastingaftrek:

Uw gift is onder deze voorwaarden aftrekbaar:

  • het totaal van al uw giften (de giften aan de R.K. Begraafplaats Zijlpoort-Leiden en aan andere goede doelen mogen bij elkaar worden opgeteld) in 1 belastingjaar is tussen de 1% en 10% van uw verzamelinkomen;
  • het totaalbedrag van al uw giften is minimaal 60 euro

Rekenvoorbeeld:

Stel: uw verzamelinkomen is 30.000 euro per jaar. Dan is een bedrag tussen de 300 euro (1% van het verzamelinkomen en hoger dan 60 euro) en 3.000 euro (10% van het verzamelinkomen) aftrekbaar.

Vragen? Bel de belastingdienst

Wilt u weten bij welk bedrag u in aanmerking komt voor aftrekbaarheid van uw giften? Of wilt u iets anders weten? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Tel. 0800 – 0543 (gratis)
www.belastingdienst.nl

ANBI

Schenken aan een goed doel? Dan zijn speciale fiscale regels van toepassing. We hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet.

De R.K. Begraafplaats Zijlpoort-Leiden is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2008 gelden de volgende fiscale voordelen:

  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Registratie Kamer van Koophandel

De R.K.Begraafplaats Zijlpoort-Leiden heeft ook een registratie bij de Kamer van Koophandel

Het KvK registratienummer is: 74913328