Ruimen


Om op de RK Begraafplaats Zijlpoort ruimte te maken voor toekomstige graven, worden regelmatig plekken vrijgemaakt.

Dit gebeurt alleen met graven die vrij van rechten zijn.

Wettelijk is de begraafplaats vrij om zonder kennisgeving vooraf te gaan ruimen.

Omdat wij over de adressen van de nabestaanden beschikken, benaderen we hen ook persoonlijk om de voorgenomen ruiming mede te delen.

Ruimen betekent dat we alle aanwezige grafmonumenten zullen verwijderen en afvoeren.

De graven worden tot een diepte van 2,40 m ontgraven en de uitkomende grond wordt gezeefd. De resten, die uit deze grond komen, worden in een verzamelgraf bijeen gebracht.

Indien nabestaanden het grafmonument zelf willen behouden, is dat in overleg met de beheerder Sandra Klerks altijd mogelijk.

 

Kortgeleden zijn daarom de graven Y1 tot en met Y85 geruimd.

Dit waren algemene graven van personen die begraven zijn tussen 1990 en 1996.

Vanaf 2006 waren deze graven vrij van rechten.

De beheerder kan u ook ter plekke nader informeren over deze ruiming.