Voorwaarden voor begraven worden


  • Op de Rooms-Katholieke Begraafplaats Zijlpoort – Leiden geldt het reglement van de Rooms-Katholieke Begraafplaats Zijlpoort – Leiden. (Begraafplaatsreglement 2013).
  • In een algemeen graf kan begraven worden een R.K. persoon, die woonachtig is in Leiden of een aantoonbare affiniteit heeft met Leiden.
  • Voor een familiegraf gelden de volgende voorwaarden:
  • Een R.K. persoon, die woonachtig is in Leiden of een aantoonbare affiniteit heeft met Leiden, kan een familiegraf verwerven.
  • Voornoemd persoon kan daarin begraven worden, evenals de echtgenoot/echtgenote of levenspartner van de hiervoor bedoelde persoon.
  • De rechthebbende op het familiegraf kan bepalen wie nog meer gebruik zal kunnen maken van dit graf.
  • Voor de vader, moeder, zoon, dochter, broer of zus van de rechthebbende gelden in het algemeen geen beperkingen.
  • Voor het in het verworven familiegraf laten bijzetten van andere personen dan de familie tot in de 2e graad, geldt dat zij R.K. zijn.
  • Indien dit niet het geval is zal duidelijk de relatie met de rechthebbende moeten worden aangetoond.

Het bestuur behoudt zich te allen tijde het recht voor te bepalen of toestemming wordt verleend.