Tarieven begraven, herbegraven en ruimen 2018


1. Verwerving Familiegraf

Zandgraf

Totaal€ 3.590,--
De kosten voor de verwerving van een zandgraf voor de duur van 30 jaar,
waarvan 20 jaar gebruik en aansluitend 10 rustjaren.
Gebruik voor maximaal 3 bijzettingen.
€ 2.190,--
Te verhogen met een bijdrage voor algemeen onderhoud voor 30 jaar.€ 1.400--

Urnenkelder

Totaal€ 3.590,--
De kosten voor de verwerving van een urnenkelder voor de duur van 30 jaar.€ 2.190,--
Te verhogen met een bijdrage voor algemeen onderhoud voor 30 jaar.€ 1.400-,-

Urnengraf

Totaal€ 1.010,--
De kosten voor de verwerving van een algemeen urnengraf voor de duur van 10 jaar.€ 500,--
Te verhogen met een bijdrage voor algemeen onderhoud voor 10 jaar.€ 510,--

Verlenging van de hiervoor genoemde rechten is in overleg mogelijk.

 

2. Begrafeniskosten – Bijzettingskosten

 Algemene gravenFamilie graven
voor een zandgraf€ 970,--€ 970,--
voor een grafkelder-€ 970,--
voor een urnengraf€ 470,--
voor een urnengraf / urnenkelder€ 715,--
voor een urn op Graf€ 310,--
voor een kind tot en met 12 jaar in een zandgraf€ 535,--€ 535,--
voor een levenloos geboren kind in een zndgraf€ 535,--€ 535,--
Bijdrage algemene onderhoudskosten voor 10 jaar€ 510,--€ 510,--
De rechten voor een graf van een kind tot en met 12 jaar en een levenloos geboren kind hebben een looptijd van 10 jaar.

Op zaterdag worden de genoemde bedragen verhoogd met een toeslag van:

Begraven voor 12.00 uur€ 460,--
Begraven na 12.00 uur€ 920,--

 

3. Gebruik van de St. Petruskapel

Het plaatsen van de kist in de kapel voorafgaande aan de begrafenis is mogelijjk.
De beheerder kan hierbij op verzoek gepaste achtergrondmuziek ten gehore brengen.
Hiervoor zijn geen kosten verschuldigd.

Het plaatsen van de kist in de kapel gevolgd door:

Rouwceremonie op de begraafplaats € 500,--
Begraven of cremeren elders€ 600,--

Collecte:

Indien in de kapel geen collecte wordt gehouden vragen wij ter compensatie een bijdrage van:   € 155,–

Een collecte voor een ander doel dan voor het onderhoud van de begraafplaats is niet toegestaan.

  • Rouwceremonies in de kapel zijn in beginsel alleen toegestaan voor begrafenissen van overledenen die niet afkomstig zijn uit een Leidse parochie.
  • Het stipendium en een bijdrage voor een zangkoor dienen door de nabestaanden zelf, of via de begrafenisondernemer rechtstreeks te worden betaald.
  • Voor het gebruik van de kapel voor condoleance na afloop van de begrafenis zijn geen kosten verschuldigd.
  • Het gebruik van de kapel is slechts mogelijk na overleg met de secretaris van het bestuur.
  • De voorganger, behoudens een gewijde/benoemde ambtsdrager, dient verbonden te zijn aan een Leidse parochie.

4. Gedenktekens en Beplantingen

Gedenktekens en beplantingen zijn altijd voor risico van de rechthebbenden

Het door de beheerder te verwijderen, plaatsen of herplaatsen van monumenten, grafstenen, zerken of gedenktekens, is altijd voor risico van de rechthebbende.

De kosten hiervan bedragen:

voor een kleine zerk€ 105,--
voor een zandgraf€ 410,--
voor een enkele grafkelder€ 460,--
voor een dubbele kelder€ 715,--
De kosten voor het aanvragen van een vergunning€ 105,--

5. Herbegraven

Totaal€ 1.480,--
De rechten voor herbegraven op de begraafplaats.€ 970,--
Dit te verhogen met een bijdrage voor algemeen onderhoud
van de begraafplaats, voor 10 jaar.
€ 510,--

6. Ruimen familiegraven

Voor het ruimen van een graf met plaatsing
van de overblijfselen onder in het familiegraf.
€ 795,--
Voor het ruimen van het graf waarin direct
na het ruimen een begrafenis zal plaatsvinden.
€ 495--
Voor het opgraven en herkisten ten behoeve
van overbrenging naar een andere begraafplaats.
Hierbij is inbegrepen het aanleveren van een kist, ten bedrage van: € 200,-
€ 1.125,--
Voor het opgraven of herbegraven van stoffelijke resten is een vergunning nodig van de burgemeester van Leiden

7. Jonge kinderen

Op verzoek bestaat de mogelijkheid jonge kinderen tot en met 12 jaar op het afzonderlijke gedeelte van de begraafplaats te begraven.