Tarieven begraven, herbegraven en ruimen 2022


VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT BEGRAVEN

Voor een algemeen graf geldt de volgende voorwaarde:

 • Een RK persoon, die woonachtig is in Leiden of een aantoonbare affiniteit heeft met Leiden, kan in een algemeen graf begraven worden.

Voor een particulier graf gelden de volgende voorwaarden:

  • Een RK persoon, die woonachtig is in Leiden of een aantoonbare affiniteit heeft met Leiden, kan een particulier graf verwerven.
  • Deze persoon kan daarin begraven worden, alsmede de echtgenoot/echtgenote of levenspartner van deze persoon.
  • De rechthebbende op het particulier graf kan bepalen wie nog meer gebruik zal kunnen maken van dit graf.
  • Voor de vader, moeder, zoon, dochter, broer of zus van de rechthebbende gelden in het algemeen geen beperkingen.
  • Voor het in het verworven particulier graf laten bijzetten van andere personen dan de familie tot in de 2e graad, geldt dat zij RK zijn.
  • Indien dit niet het geval is zal duidelijk de relatie met de rechthebbende moeten worden aangetoond.

Het bestuur behoudt zich te allen tijde het recht voor te bepalen of toestemming wordt verleend.

Vanwege de veiligheid op de begraafplaats is het dalen van de kist alleen toegestaan met een graflift.

 

VERWERVING VAN GRAFRECHTEN

Zandgraf

Particulier zandgraf voor 2 overledenen 20 jaar30 jaar
Totaal€ 3.234,--€ 4.620,--
Verwerving grafrecht *) € 2.058,--€ 2.940,--
Bijdrage voor algemeen onderhoud € 1.176,--€ 1.680,--
Particulier zandgraf voor 3 overledenen 20 jaar30 jaar
Totaal€ 3.749,--€ 5.355,--
Verwerving grafrecht *) € 2.573,--€ 3.675,--
Bijdrage voor algemeen onderhoud € 1.176,--€ 1.680,--
Particuliere urnenkelder (voor 4 urnen) 20 jaar30 jaar
Totaal€ 3.749,--€ 5.355,--
Verwerving grafrecht € 2.573,--€ 3.675,--
Bijdrage voor algemeen onderhoud € 1.176,--€ 1.680,--
Particulier urnengraf (voor 1 urn) 10 jaar20 jaar30 jaar
Totaal€ 1.254,--€ 2.389,--€ 3.413,--
Verwerving grafrecht€ 637,--€ 1.213,--€ 1.733,--
Bijdrage voor algemeen onderhoud € 617,--€ 1.176,--€ 1.680,--

*) de laatste 10 jaren van het grafrecht gelden als rustperiode (wettelijke termijn
voor grafrust)

 

BEGRAFENISKOSTEN

Begrafeniskosten - Bijzettingskosten 
voor een zandgraf€ 1.192,--
voor een kelder€ 1.192,--
voor een urn€ 593,--
voor een levenloos geboren kind of een kind tot en met 12 jaar in een zandgraf€ 635,--

 

Kindergraven

Op de begraafplaats is een speciaal deel voor kinderen tot en met 12 jaar. Daar kan op verzoek worden begraven. De rechten voor deze kindergraven hebben een looptijd van 10 jaar.

 

Algemeen graf (zandgraf)

Algemene onderhoudskosten voor een algemeen graf (zandgraf) 
Bij een begrafenis in een algemeen graf wordt een bijdrage voor algemene
onderhoudskosten voor een periode van 10 jaar in rekening gebracht
€ 617,--

 

Zaterdagtoeslag

Zaterdagtoeslag 
Bij een begrafenis op zaterdag wordt een toeslag in rekening gebracht€ 599,--

 

OVERIGE TARIEVEN

St. Petruskapel

Gebruik van de St. Petruskapel  
gevolgd door begrafenis op de begraafplaats€ 724,--
gevolgd door begrafenis of cremeren elders€ 819,--
Afkoop van collecte in de kapel€ 100,--
  • Het gebruik van de kapel is slechts mogelijk na overleg met de beheerder.
  • Alleen voorgangers met een zending van een RK bisschop mogen in de Eucharistieviering of een gebedsdienst voorgaan.
  • Een collecte voor een ander doel dan voor het onderhouden van de begraafplaats is niet gewenst
  • Het stipendium en de bijdrage voor het zangkoor dienen afzonderlijk door de nabestaanden zelf te worden betaald. Dit kan rechtstreeks of via de begrafenisondernemer.
  • Het plaatsen van de kist in de kapel voorafgaande aan de begrafenis is mogelijk. De beheerder kan hierbij op verzoek de in de kapel aanwezige gepaste achtergrondmuziek ten gehore brengen. Hiervoor zijn geen kosten verschuldigd.
  • Voor het gebruik van de kapel na afloop van de begrafenis voor een eenvoudige condoleance zijn geen kosten verschuldigd.

Herbegraven

Herbegraven op de begraafplaats Zijlpoort of elders 
Herbegraven op de begraafplaats, met plaatsing van de overblijfselen
in een klein kistje (waarbij het kistje is inbegrepen in het tarief).
€ 2.420,--
Opgraven en herkisten ten behoeve van overbrenging naar een andere begraafplaats.
Hierbij is inbegrepen het aanleveren van een kist.
€ 1.845,--
 • Voor het op- of herbegraven van stoffelijke resten binnen de 10 jarige rustperiode is een vergunning nodig van de burgemeester van Leiden

Ruimen particuliere graven

Ruimen van particuliere graven 
met plaatsing van overblijfselen onderin het familiegraf.€ 1.285,--
indien direct na het ruimen een bijzetting zal plaatsvinden.€ 710--

Gedenktekens

Kosten voor het 
aanvragen van een vergunning€ 110,--
verplaatsen van een klein gedenkteken (algemeen graf)€ 110,--
verplaatsen van een gedenkteken voor een zandgraf (particulier graf)€ 425,--
verplaatsen van een gedenkteken voor een enkele grafkelder€ 475,--
verplaatsen van een gedenkteken voor een dubbele grafkelder€ 740--
  • Het door de beheerder plaatsen, verplaatsen of verwijderen van gedenktekens, zerken of beplanting, is altijd voor risico van de rechthebbende.
  • De beheerder kan de rechthebbende verzoeken dit zelf te verzorgen.

Contractwijziging

contractwijziging 
Voor het overdragen van grafrechten aan een nieuwe rechthebbende en het opstellen van een nieuwe grafakte€ 40,--

 

VERLENGING VAN GRAFRECHTEN

Verlenging grafrecht
particulier zandgraf
voor 2 overledenen
5 jaar10 jaar20 jaar30 jaar
Totaal€ 891,--€ 1.698,--€ 3.234,--€ 4.620,--
o Verwerving grafrecht *) € 567,--€ 1.080,--€ 2.058,--€ 2.940,--
o Bijdrage voor algemeen onderhoud € 324,--€ 617,--€ 1.176,--€ 1.680,--
Verlenging grafrecht
particulier zandgraf
voor 3 overledenen
5 jaar10 jaar20 jaar30 jaar
Totaal€ 1.033,--€ 1.968,--€ 3.749,--€ 5.355,--
o Verwerving grafrecht *) € 709,--€ 1.351,--€ 2.573,--€ 3.675,--
o Bijdrage voor algemeen onderhoud € 324,--€ 617,--€ 1.176,--€ 1.680,--
Verlenging grafrecht
particuliere urnenkelder
(voor 4 urnen)
5 jaar10 jaar20 jaar30 jaar
Totaal€ 1.033,--€ 1.968,--€ 3.749,--€ 5.355,--
o Verwerving grafrecht€ 709,--€ 1.351,--€ 2.573,--€ 3.675,--
o Bijdrage voor algemeen onderhoud € 324,--€ 617,--€ 1.176,--€ 1.680,--
Verlenging grafrecht
particulier urnengraf
(voor 1 urn)
5 jaar10 jaar20 jaar30 jaar
Totaal€ 658,--€ 1.254,--€ 2.389,--€ 3.413,--
o Verwerving grafrecht€ 334,--€ 637,--€ 1.213,--€ 1.733,--
o Bijdrage voor algemeen onderhoud € 324,--€ 617,--€ 1.176,--€ 1.680,--

*) de laatste 10 jaren van het grafrecht gelden als rustperiode (wettelijke termijn
voor grafrust)

 

DEFINITIES

Algemeen graf

Een algemeen graf is een zandgraf waarin, conform de wettelijke bepalingen, voor een periode van 10 jaar wordt begraven. Dit kan niet worden verlengd. In een algemeen graf worden gewoonlijk 2 of 3 kisten boven elkaar begraven. De plaats van het graf is opeenvolgend in de rij waar in die periode bijzettingen plaatsvinden. De keuze voor deze plek is door de beheerder bepaald.

Particulier graf (zandgraf)

Een particulier graf is een zandgraf waar men voor tenminste 20 jaar de grafrechten verwerft. De plaats van dit graf wordt in overleg met de beheerder gekozen. De rechthebbende bepaalt wie er in dit graf worden bijgezet. Het grafrecht kan na overleg met de beheerder verlengd worden.

Particuliere urnenkelder (voor 4 urnen)

Een urnenkelder is een kunststof bak die tot 40 cm onder het maaiveld is ingegraven en waarvoor men voor tenminste 20 jaar het grafrecht verwerft. De rechthebbende bepaalt welke urnen in dit graf bijgezet kunnen worden. Het grafrecht kan na overleg met de beheerder verlengd worden.

Particulier urnengraf (voor 1 urn)

Een particulier urnengraf is een zandgraf waarvoor men voor tenminste 10 jaar de grafrechten verwerft. De plaats wordt in overleg met de beheerder uitgekozen. Het grafrecht kan na overleg met de beheerder verlengd worden.