Vrienden


Vrienden van de R.K. Begraafplaats Zijlpoort te Leiden
Om nabestaanden en belangstellenden meer bij de R.k. begraafplaats Zijlpoort te betrekken is opgericht de vereniging ”Vrienden van de R.K.Begraafplaats Zijlpoort te Leiden”.

Doel is dat de vrienden als onze ambassadeurs meer bekendheid geven aan het bestaan van de R.k. begraafplaats en mede door hun financiële steun de identiteit van de begraafplaats waarborgen.

U kunt vriend worden door een jaarlijkse contributie vanaf € 25,–.

Als vriend ontvangt u tweemaal per jaar de digitale nieuwsbrief, een uitnodiging voor de jaarlijkse Zijlpoortlezing en deelname aan het bezoeken van bijzondere begraafplaatsen, onder deskundige leiding.

 

 

 

Geslaagde Zijlpoortlezing op zondag 31 maart 2019

 

Op zondag 31 maart 2019 heeft Mevr. Dr. Caroline Brasjen-Mudde een zeer boeiende lezing gehouden met als onderwerp:

Hoe rouwden Katholieken

Voor een gezelschap van 20 toehoorders vertelde zij zeer boeiend over de wijze waarop katholieken, vanwege het protestantisme, niet meer in staat waren de vertrouwde rituelen van rouw bij overlijden voor katholieken uit te voeren en hoe zij daar toch methoden voor vonden niet om hun doden op gepaste wijze te begraven.

Zij toonde ons veel foto’s van objecten uit de huisdevotie en schuilkerken die ons lieten zien dat de Nederlandse katholieken andere vormen hadden bedacht.

 

Mw. Brasjen-Mudde promoveerde in november 2018 op dit onderwerp.

Voor meer informatie zie ook: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/373425

 

Deze lezingen zijn vrij toegankelijk voor de vrienden van de R.K. begraafplaats Zijlpoort en andere belangstellenden.

Stort uw bijdrage (minimaal € 25,-) op rekening NL86INGB 0006 2810 65 ten name van Vrienden van de Begraafplaats Zijlpoort te Leiden onder vermelding van uw naam en adres en wordt vriend.

 

Profiteer van belastingaftrek

De RK Begraafplaats Zijlpoort te Leiden is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-instelling) Daardoor zijn uw giften aan De RK Begraafplaats Zijlpoort te Leiden onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

Voorwaarden voor belastingaftrek:

Uw gift is onder deze voorwaarden aftrekbaar:

  • het totaal van al uw giften (de giften aan De RK Begraafplaats Zijlpoort te Leiden en aan andere goede doelen mogen bij elkaar worden opgeteld) in 1 belastingjaar is tussen de 1% en 10% van uw verzamelinkomen;
  • het totaalbedrag van al uw giften is minimaal 60 euro

Rekenvoorbeeld:

Stel: uw verzamelinkomen is 30.000 euro per jaar. Dan is een bedrag tussen de 300 euro (1% van het verzamelinkomen en hoger dan 60 euro) en 3.000 euro (10% van het verzamelinkomen) aftrekbaar.

Vragen? Bel de belastingdienst

Wilt u weten bij welk bedrag u in aanmerking komt voor aftrekbaarheid van uw giften? Of wilt u iets anders weten? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Tel. 0800 – 0543 (gratis)
www.belastingdienst.nl

ANBI

Schenken aan een goed doel? Dan zijn speciale fiscale regels van toepassing. We hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet.

De RK Begraafplaats Zijlpoort te Leiden is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2008 gelden de volgende fiscale voordelen:

  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Voor informatie kunt u contact met ons opnemen middels het onderstaande contactformulier:

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht