Vrienden


Vrienden van de R.K. Begraafplaats Zijlpoort-Leiden
Om nabestaanden en belangstellenden meer bij de R.K. Begraafplaats Zijlpoort-Leiden te betrekken is opgericht:  ”Vrienden van de R.K. Begraafplaats Zijlpoort-Leiden”.

Doel is dat de vrienden als onze ambassadeurs meer bekendheid geven aan het bestaan van de R.K. Begraafplaats-Leiden en mede door hun financiële steun de identiteit van de begraafplaats waarborgen.

U kunt vriend worden door een jaarlijkse contributie vanaf € 25,–.

Als vriend ontvangt u tweemaal per jaar de digitale nieuwsbrief, een uitnodiging voor de jaarlijkse Zijlpoortlezing en deelname aan het bezoeken van bijzondere begraafplaatsen, onder deskundige leiding.

Stort uw bijdrage (minimaal € 25,-) op rekening NL86INGB 0006 2810 65 ten name van Vrienden van de Begraafplaats Zijlpoort onder vermelding van uw naam en adres en wordt vriend.

 

Profiteer van belastingaftrek

De RK Begraafplaats Zijlpoort te Leiden is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-instelling) Daardoor zijn uw giften aan De RK Begraafplaats Zijlpoort te Leiden onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

Voorwaarden voor belastingaftrek:

Uw gift is onder deze voorwaarden aftrekbaar:

  • het totaal van al uw giften (de giften aan De RK Begraafplaats Zijlpoort te Leiden en aan andere goede doelen mogen bij elkaar worden opgeteld) in 1 belastingjaar is tussen de 1% en 10% van uw verzamelinkomen;
  • het totaalbedrag van al uw giften is minimaal 60 euro

Rekenvoorbeeld:

Stel: uw verzamelinkomen is 30.000 euro per jaar. Dan is een bedrag tussen de 300 euro (1% van het verzamelinkomen en hoger dan 60 euro) en 3.000 euro (10% van het verzamelinkomen) aftrekbaar.

Vragen? Bel de belastingdienst

Wilt u weten bij welk bedrag u in aanmerking komt voor aftrekbaarheid van uw giften? Of wilt u iets anders weten? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Tel. 0800 – 0543 (gratis)
www.belastingdienst.nl

ANBI

Schenken aan een goed doel? Dan zijn speciale fiscale regels van toepassing. We hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet.

De RK Begraafplaats Zijlpoort te Leiden is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2008 gelden de volgende fiscale voordelen:

  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Het ANBI nummer is: 002817639

Voor informatie kunt u contact met ons opnemen middels het onderstaande contactformulier:

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht