Vrienden


Vrienden van de R.K. Begraafplaats Zijlpoort-Leiden
Om nabestaanden en belangstellenden meer bij de R.K. Begraafplaats Zijlpoort-Leiden te betrekken is opgericht:  ”Vrienden van de R.K. Begraafplaats Zijlpoort-Leiden”.

Doel is dat de vrienden als onze ambassadeurs meer bekendheid geven aan het bestaan van de R.K. Begraafplaats-Leiden en mede door hun financiële steun de identiteit van de begraafplaats waarborgen.

U kunt vriend worden door een jaarlijkse bijdrage vanaf € 25,–.

Als vriend ontvangt u tweemaal per jaar de digitale nieuwsbrief, een uitnodiging voor de jaarlijkse Zijlpoortlezing en deelname aan het bezoeken van bijzondere begraafplaatsen, onder deskundige leiding.

U meldt zich aan door invulling van onderstaand contactformulier en door storting van uw bijdrage (minimaal € 25,-) op rekening NL86INGB 0006 2810 65 ten name van  R.K. Begraafplaats Zijlpoort Leiden onder vermelding van uw naam, adres en het woord vriend.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp
Ik wil vriend worden

Uw adres

Profiteer van belastingaftrek

De R.K. Begraafplaats Zijlpoort te Leiden is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-instelling) Daardoor zijn uw giften aan De RK Begraafplaats Zijlpoort te Leiden onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

Voorwaarden voor belastingaftrek:

Uw gift is onder deze voorwaarden aftrekbaar:

  • het totaal van al uw giften (de giften aan De RK Begraafplaats Zijlpoort te Leiden en aan andere goede doelen mogen bij elkaar worden opgeteld) in 1 belastingjaar is tussen de 1% en 10% van uw verzamelinkomen;
  • het totaalbedrag van al uw giften is minimaal 60 euro

Rekenvoorbeeld:

Stel: uw verzamelinkomen is 30.000 euro per jaar. Dan is een bedrag tussen de 300 euro (1% van het verzamelinkomen en hoger dan 60 euro) en 3.000 euro (10% van het verzamelinkomen) aftrekbaar.

Vragen? Bel de belastingdienst

Wilt u weten bij welk bedrag u in aanmerking komt voor aftrekbaarheid van uw giften? Of wilt u iets anders weten? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Tel. 0800 – 0543 (gratis)
www.belastingdienst.nl

ANBI

Schenken aan een goed doel? Dan zijn speciale fiscale regels van toepassing. We hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet.

De R.K. Begraafplaats Zijlpoort te Leiden is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2008 gelden de volgende fiscale voordelen:

  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Het ANBI nummer is: 002817639

Ook voor informatie kunt u contact met ons opnemen middels het onderstaande contactformulier: